Zdravotnické potřeby

Název přípravku

Velikost balení

Farmakologické zatřídění

Natrium citricum

10x2ml

natrii

Biotika 50x2ml citras
3,8% liq 10x10ml 38mg/m