O nás

Společnost BB Pharma, a.s. byla založena v srpnu 2006 za účelem odkupu části výrobního portfolia od společnosti Biotika, a.s. ve Slovenské Ľupči. V následujících letech došlo k odkupu kompletního výrobního program hotových lékových forem jak pro teritorium České tak Slovenské republiky. Dnes má BB Pharma ve svém majetku okolo 50 humánních a přes 70 veterinárních, zejména injekčních přípravků, jejichž výrobu a prodej zabezpečuje prostřednictvím svých dceřiných společností a smluvních výrobců.

Společnost v současné době kromě rozvoje vlastního portfolia spolupracuje s dalšími společnostmi na vývoji jejich produktů, včetně zavádění na trh jak v České republice tak i v zahraničí a v neposlední řadě se začíná aktivně spolupodílet na vývoji nových přípravků pro farmaceutické použití.